Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie

Decyzje Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2020r. związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania sie choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2

Data publikacji: 2020-11-02

fepr-wlkp-rp

W dniu 23 października 2020 roku Wojewoda Wielkopolski wydał decyzję związaną z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 poprzez czasowe zawieszenie działalności w placówkach wsparcia dziennego na obszarze całego województwa wielkopolskiego.
Jednocześnie z dniem 26 października 2020r. zostało odwołane polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2020r., znak PS-II.36.2020.7 wydane wszystkim wójtom, burmistrzom, prezydentom gmin i miast oraz starostom powiatów z obszaru województwa wielkopolskiego obejmującego powiaty: gostyński, jarociński, krotoszyński, międzychodzki, ostrowski, poznański, miasto na prawach powiatu Poznań, rawicki, słupecki, wolsztyński.

Załączniki:

 1. Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2020r. (plik pdf 523KB)
 2. Decyzja odwołująca polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2020r. (plik pdf 552KB)

Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt, Oddziały: Kaszczor, Przemęt, Bucz, Mochy

Data publikacji: 2020-10-21

fepr-wlkp-rp

w ramach projektu pn. "Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów", Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

Miesiąc październik 2020 - aktualizacja z dnia 20.10.2020r.

Załączniki:

 1. Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt - aktualizacja, październik 2020r. (plik docx 56KB)

Czasowe zawieszenie działalności Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy oraz Klubu Seniora z oddziałami w miejscowościach: Bucz, Kaszczor, Mochy, Przemęt

Data publikacji: 2020-10-21

fepr-wlkp-rp

W terminie od dnia 21 października 2020r. zostaje czasowo zawieszona działalność Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy oraz Klubu Senior+ w Gminie Przemęt z oddziałami w miejscowościach: Bucz, Kaszczor, Mochy i Przemęt.

Załączniki:

 1. Decyzja Wojewody Wielkoplskiego z dnia 20.10.2020r. (plik pdf 539KB)

Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt,Oddziały: Kaszczor, Przemęt, Bucz, Mochy

Data publikacji: 2020-09-30

fepr-wlkp-rp

w ramach projektu pn. Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
PADZIERNIK 2020r.

Załączniki:

 1. Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt, Oddziały: Kaszczor, Przemęt, Bucz, Mochy (plik docx 57KB)

Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt,Oddziały: Kaszczor, Przemęt, Bucz, Mochy

Data publikacji: 2020-08-27

fepr-wlkp-rp

w ramach projektu pn. Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
WRZESIEŃ 2020

Załączniki:

 1. Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt, Oddziały: Kaszczor, Przemęt, Bucz, Mochy, miesiąc wrzesień 2020r. (plik pdf 140KB)

Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt,Oddziały: Kaszczor, Przemęt, Bucz, Mochy

Data publikacji: 2020-08-11

fepr-wlkp-rp

w ramach projektu pn. Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
SIERPIEŃ 2020

Załączniki:

 1. Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt, Oddziały: Kaszczor, Przemęt, Bucz, Mochy (plik docx 57KB)

Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt Oddziały: Kaszczor, Przemęt, Bucz, Mochy

Data publikacji: 2020-07-13

fepr-wlkp-rp

w ramach projektu pn. Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Załączniki:

 1. Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt Oddziały: Kaszczor, Przemęt, Bucz, Mochy (plik docx 56KB)

Czasowe zawieszenie działalności Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy oraz Klubu Seniora Gminy Przemęt

Data publikacji: 2020-05-11

fepr-wlkp-rp W terminie od dnia 11 maja do 24 maja 2020 roku zostaje czasowo zawieszona działalność Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy oraz Klubu Seniora Gminy Przemęt z oddziałami w miejscowościach: Bucz, Kaszczor, Mochy i Przemęt.

Na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz.374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 Wojewoda Wielkopolski polecił czasowe zawieszenie działalności na terenie województwa w terminie od dnia 11 maja do dnia 24 maja 2020r. w placówkach wsparcia dziennego, dziennych domach i klubach seniora, środowiskowych domach samopomocy i warsztatach terapii zajęciowej.

Załączniki:

 1. Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 08.05.2020r. (plik pdf 371KB)

Czasowe zawieszenie działalności Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy oraz Klubu Seniora Gminy Przemęt z oddziałami w miejscowościach: Bucz, Kaszczor, Mochy i Przemęt

Data publikacji: 2020-04-29

fepr-wlkp-rp W terminie od dnia 25 kwietnia 2020r. do 10 maja 2020r. zostaje czasowo zawieszona działalność Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy oraz Klubu Seniora Gminy Przemęt z oddziałami w miejscowościach: Bucz, Kaszczor, Mochy i Przemęt.
Na podstawie art.11 ust.1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 374, z późn.zm.) w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 Wojewoda Wielkopolski polecił czasowe zawieszenie działalności, na terenie województwa, w terminie od dnia 25 kwietnia 2020r. do 10 maja 2020r. w placówkach wsparcia dziennego, dziennych domach i klubach seniora, środowiskowych domach samopomocy, warsztatach terapii zajęciowej.

Załączniki:

 1. Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2020r. (plik pdf 580KB)

Czasowe zawieszenie działalności Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy oraz Klubu Seniora Gminy Przemęt

Data publikacji: 2020-04-10

fepr-wlkp-rp Od dnia 11 kwietnia do 24 kwietnia 2020 roku zostaje czasowo zawieszona działalność Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy oraz Klubu Seniora Gminy Przemęt z oddziałami w miejscowościach: Bucz, Kaszczor, Mochy i Przemęt.
Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 Wojewoda Wielkopolski polecił czasowe zawieszenie działalności na terenie województwa w terminie od dnia 11 kwietnia 2020r. do dnia 24 kwietnia 2020r. w placówkach wsparcia dziennego, centrach integracji społecznej, klubach integracji społecznej, dziennych domach i klubach seniora, środowiskowych domach samopomocy i warsztatach terapii zajęciowej.

Załączniki:

 1. Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 kwietnia 2020r. (plik pdf 334KB)

Czasowe zawieszenie działalności Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy oraz Klubu Seniora Gminy Przemęt z oddziałami w miejscowościach:Bucz,Kaszczor,Mochy i Przemęt do 10 kwietnia 2020 roku.

Data publikacji: 2020-03-26

fepr-wlkp-rp Od dnia 26 marca do 10 kwietnia 2020 roku zostaje czasowo zawieszona działalność Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy oraz Klubu Seniora Gminy Przemęt z oddziałami w miejscowościach:Bucz,Kaszczor,Mochy i Przemęt.
Na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz.374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 Wojewoda Wielkopolski polecił czasowe zawieszenie działalności na terenie województwa w terminie od dnia 26 marca 2020r. do dnia 10 kwietnia 2020r. w placówkach wsparcia dziennego, centrach integracji społecznej, klubach integracji społecznej, dziennych domach i klubach seniora, środowiskowych domach samopomocy i warsztatach terapii zajęciowej.
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2020 roku poniżej.

Załączniki:

 1. Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2020 roku. (plik pdf 309KB)

Zawieszenie działań w ramach projektu: Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów

Data publikacji: 2020-03-17

fepr-wlkp-rp Pragniemy poinformować, iż działania w ramach projektu pt.: Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów zostają zawieszone z uwagi na aktualną sytuację zagrożenia epidemiologicznego.

Wobec ryzyka masowych zachorowań na odmiany wirusa SARS-CoV-2, Instytucja Zarządzająca - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zalecił szczególną ostrożność oraz racjonalność w podejmowanych działaniach projektowych. Gmina Przemęt jako Beneficjent projektu została zobowiązana do dostosowania się do zaleć wydawanych przed odpowiednie służby oraz podjęcie w związku z wydanymi zaleceniami działań zaradczych do specyfiki projektu.

Mając na względzie wyjątkowy charakter zaistniałych okoliczności, kierując się przede wszystkim dobrem oraz bezpieczeństwem Uczestników projektu a także personelu projektowego, przy jednoczesnym względzie racjonalności wydawania środków publicznych - Gmina Przemęt, podjęła decyzję o czasowym zawieszeniu działań projektowych.

Jednocześnie informujemy, iż w związku z koniecznością tymczasowego zawieszenia działań oraz przesunięciem terminów części wsparcia dla Uczestników projektu, Gmina Przemęt dołoży wszelkich starań, aby zrealizować założenia projektu w odpowiednim terminie.

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czasowe zawieszenie działalności Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy oraz Klubu Seniora Gminy Przemęt z oddziałami w miejscowościach: Bucz, Kaszczor, Mochy i Przemęt.

Data publikacji: 2020-03-12

fepr-wlkp-rp Z dniem 12 marca 2020 roku zostaje czasowo zawieszona działalność Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy oraz Klubu Seniora Gminy Przemęt z oddziałami w miejscowościach: Bucz, Kaszczor, Mochy i Przemęt.
Na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz.374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 Wojewoda Wielkopolski polecił czasowe zawieszenie działalności na terenie województwa w terminie od dnia 12 marca 2020r. do dnia 25 marca 2020r. w placówkach wsparcia dziennego, centrach integracji społecznej, klubach integracji społecznej, dziennych domach i klubach seniora, środowiskowych domach samopomocy i warsztatach terapii zajęciowej.

Załączniki:

 1. Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2020r. (plik pdf 318KB)

Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt Oddziały:Kaszczor, Przemęt, Bucz, Mochy

Data publikacji: 2020-02-25

fepr-wlkp-rp Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt Oddziały: KASZCZOR, PRZEMĘT, BUCZ, MOCHY
w ramach projektu pn. Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Załączniki:

 1. Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt Oddziały:Kaszczor, Przemęt, Bucz, Mochy (plik docx 49KB)

Dzienny Dom Pomocy Senior+ w Błotnicy

Data publikacji: 2020-01-30

fepr-wlkp-rp

W dniu 22 stycznia br. rozpoczął funkcjonowanie Dzienny Dom Pomocy Senior + w Błotnicy. Placówka powstała w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015 - 2020, moduł I Utworzenie i/lub wyposażenie Dziennego Domu Senior +. Placówka mieści się w Błotnicy ul. Szkolna 19 i zajmuje ponad 300 m² i posiada szatnię, gabinet pielęgniarsko-zabiegowy, gabinet terapii indywidualnej, salę treningową, jadalnię, kuchnię, salę treningu ruchowego, toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Pozostałe pomieszczenia to: pokój socjalny, pomieszczenie gospodarcze, składnica zakładowa, toaleta personelu.
Do Dziennego Domu Pomocy uczęszczają osoby w wieku 60 +, nieaktywne zawodowo, mieszkańcy gminy Przemęt, którzy potrzebują wsparcia i pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Dzienny Dom przeznaczony jest dla 20 osób.
Pierwszego dnia seniorów powitał Wójt Gminy Przemęt Janusz Frąckowiak, Zastępca Wójta Waldemar Kalitka, Sekretarz Gminy Grzegorz Aryż, Skarbnik Gminy Bożena Ćwilkińska, Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie Barbara Ścigała, Dyrektor Żłobka Gminnego w Błotnicy Aneta Seidel, Zastępca Wydziału Oświaty, Promocji, Turystyki i Sportu Kinga Zmuda, Radny wsi Błotnica Stefan Napierała. Seniorzy zapoznali się z ofertą wsparcia jaką otrzymają podczas pobytu w Dziennym Domu Pomocy Senior + w Błotnicy. Będą to zajęcia z terapii zajęciowej, wsparcie psychologa, zajęcia usprawniające ruchowo prowadzone przez fizjoterapeutę, pomoc i wsparcie opiekunek. Podczas pobytu w Dziennym Domu seniorzy otrzymują ciepły posiłek oraz mają zapewniony dowóz z miejsca zamieszkania do Dziennego Domu i odwóz z Dziennego Domu do miejsca zamieszkania. Pobyt w placówce trwa od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.
Funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy Senior + odbywa się w ramach projektu pn."Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów", Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Dzienny Dom Pomocy Senior+ w BłotnicyDzienny Dom Pomocy Senior+ w BłotnicyDzienny Dom Pomocy Senior+ w BłotnicyDzienny Dom Pomocy Senior+ w BłotnicyDzienny Dom Pomocy Senior+ w Błotnicy

Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt - styczeń, luty 2020r.

Data publikacji: 2020-01-09

fepr-wlkp-rp Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt
Oddziały: KASZCZOR, PRZEMĘT, BUCZ, MOCHY
w ramach projektu pn. Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Załączniki:

 1. Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt - styczeń, luty 2020r. (plik docx 58KB)

Uaktualniony Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt

Data publikacji: 2019-11-27

fepr-wlkp-rp Uaktualniony Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt, oddziały: KASZCZOR, PRZEMĘT, BUCZ, MOCHY
w ramach projektu pn. Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Załączniki:

 1. Uaktualniony Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt (plik docx 58KB)

Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt

Data publikacji: 2019-11-18

fepr-wlkp-rp Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt Oddziały: KASZCZOR, PRZEMĘT, BUCZ, MOCHY w ramach projektu pn. Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Załączniki:

 1. Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt (plik docx 58KB)

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA PRACY OPIEKUN W DZIENNYM DOMU POMOCY SENIOR+ W BŁOTNICY

Data publikacji: 2019-10-21

fepr-wlkp-rp Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie
ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy
OPIEKUN
w Dziennym Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy, w ramach projektu Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne
i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA PRACY W DZIENNYM DOMU POMOCY SENIOR+ W BŁOTNICY (plik docx 832KB)
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie (plik docx 12KB)

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPRZĄTACZKA W DZIENNYM DOMU POMOCY SENIOR+ W BŁOTNICY.

Data publikacji: 2019-10-21

fepr-wlkp-rp Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
SPRZĄTACZKA
w Dziennym Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy w ramach projektu Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne
i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPRZĄTACZKA W DZIENNYM DOMU POMOCY SENIOR+ W BŁOTNICY. (plik docx 833KB)
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie (plik docx 12KB)

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO DZIENNEGO DOMU POMOCY SENIOR+ W BŁOTNICY

Data publikacji: 2019-10-21

fepr-wlkp-rp W związku z realizacją projektu nr: RPWP.07.02.02-30-076/17 pt. Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie serdecznie zaprasza osoby niepełnosprawne, potrzebujące pomocy w codziennym funkcjonowaniu, nieaktywne zawodowo powyżej 60 roku życia z terenu gminy Przemęt do uczestnictwa w ww. projekcie. Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.

Czytaj całość publikacji "OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO DZIENNEGO DOMU POMOCY SENIOR+ W BŁOTNICY"

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO DZIENNEGO DOMU POMOCY SENIOR+ W BŁOTNICY (plik docx 121KB)
 2. Deklaracaj- załacznik nr 4 do zmiany Regulaminu (plik docx 53KB)
 3. Oświadczenie uczestnika projektu_załącznik nr 3 do zmiany Regulaminu (plik docx 60KB)
 4. Zmiana Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie pt. "Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów" (plik docx 61KB)
 5. Wniosek_załacznik nr 1 do zmiany Regulaminu (plik docx 77KB)
 6. Formularz zgłoszeniowy Kandydata do projektu_załącznik nr 2 do Regulaminu (plik docx 62KB)
 7. Oświadczenie Uczestnika -załącznik nr 2 do zmiany regulaminu (plik docx 57KB)

Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt

Data publikacji: 2019-09-03

fepr-wlkp-rp Harmonogram Klubu Seniora
w Gminie Przemęt
Oddziały: KASZCZOR, PRZEMĘT, BUCZ, MOCHY
w ramach projektu pn. Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Załączniki:

 1. Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt (plik pdf 669KB)

Twórczy Klub Seniora w Gminie Przemęt.

Data publikacji: 2019-05-23

fepr-wlkp-rp W naszej Gminie od połowy marca ruszył pełną parą Klub Seniora z czterema oddziałami w Przemęcie, Kaszczorze, Mochach i Buczu. W tych miejscach prowadzone są cotygodniowo warsztaty twórcze, pobudzające uczestników do własnej twórczości, odkrywania w sobie potencjału twórczego, który często nie miał możliwości odkryć się przed nami-odbiorcami, jak i samymi uczestnikami.

Czytaj całość publikacji "Twórczy Klub Seniora w Gminie Przemęt."

Twórczy Klub Seniora w Gminie Przemęt.Twórczy Klub Seniora w Gminie Przemęt.Twórczy Klub Seniora w Gminie Przemęt.Twórczy Klub Seniora w Gminie Przemęt.Twórczy Klub Seniora w Gminie Przemęt.Twórczy Klub Seniora w Gminie Przemęt.Twórczy Klub Seniora w Gminie Przemęt.Twórczy Klub Seniora w Gminie Przemęt.Twórczy Klub Seniora w Gminie Przemęt.Twórczy Klub Seniora w Gminie Przemęt.Twórczy Klub Seniora w Gminie Przemęt.Twórczy Klub Seniora w Gminie Przemęt.Twórczy Klub Seniora w Gminie Przemęt.Twórczy Klub Seniora w Gminie Przemęt.Twórczy Klub Seniora w Gminie Przemęt.Twórczy Klub Seniora w Gminie Przemęt.Twórczy Klub Seniora w Gminie Przemęt.Twórczy Klub Seniora w Gminie Przemęt.Twórczy Klub Seniora w Gminie Przemęt.Twórczy Klub Seniora w Gminie Przemęt.Twórczy Klub Seniora w Gminie Przemęt.Twórczy Klub Seniora w Gminie Przemęt.Twórczy Klub Seniora w Gminie Przemęt.Twórczy Klub Seniora w Gminie Przemęt.Twórczy Klub Seniora w Gminie Przemęt.Twórczy Klub Seniora w Gminie Przemęt.

Załączniki:

 1. Twórczy Klub Seniora w Gminie Przemęt. (plik docx 57KB)

KLUB SENIORA W GMINIE PRZEMĘT

Data publikacji: 2019-03-22

fepr-wlkp-rp Harmonogram pracy Klubu Seniora w Gminie Przemęt

Załączniki:

 1. KLUB SENIORA W GMINIE PRZEMĘT (plik docx 54KB)

Ogłoszenie o rekrutacji

Data publikacji: 2018-12-14

fepr-wlkp-rp Gmina Przemęt oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie ogłasza nabór uczestników do projektu Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów w ramach dziennych form usług opiekuńczych w Klubie Seniora. Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.

Czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o rekrutacji"

Załączniki:

 1. Protokół z rekrutacji (plik doc 877KB)
 2. Ogłoszenie o rekrutacji (plik docx 119KB)
 3. Regulamin (plik docx 73KB)
 4. Załącznik nr 1 wniosek (plik docx 79KB)
 5. Załącznik nr 2 Formularz zgłoszeniowy Kandydata do Projektu (plik docx 62KB)
 6. Załącznik nr 3 oświadczenie Uczestnika (plik docx 51KB)
 7. Załącznik nr 4 deklaracja udzialu w projekcie (plik docx 60KB)
 8. Załącznik nr 5 Karta kwalifikacji Uczestnika projektu (plik docx 55KB)
 9. Załącznik nr 6 deklaracja (plik docx 54KB)

Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów

Data publikacji: 2018-12-14

fepr-wlkp-rp Pragniemy poinformować, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie uzyskał dofinansowanie dla projektu pt.:

Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest od 1 grudnia 2018 r. do 30 listopada 2021 r.

Głównym celem projektu jest wzrost liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających z usług opiekuńczych na terenie Gminy Przemęt, o 20 osób objętych wsparciem w ramach dziennych form usług opiekuńczych w Dziennym Domu Pomocy w Błotnicy w terminie 01.01.2019 r.-30.11.2021r. oraz o 40 osób w ramach dziennych form usług opiekuńczych w Klubie Seniora w Gminie Przemęt w terminie 01.12.2018r.-30.11.2021r.

Wartość projektu: 1 600 764,07 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 520 725,86 zł