Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie

Wymagane dokumenty >> Stypendia i zasiłki szkolne

Data publikacji: 2021-03-08

  • Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego)
  • Dokumenty potwierdzające wysokość osiąganych dochodów przez rodzinę