Internetowy serwis informacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie

 2017-01-19

   
 
      Menu Główne
      Aktualności
      Niepotrzebne, dla innych
          niezbędne

      EFS
      Przemoc w rodzinie
      Świadczenia
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Prawo
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Polecane strony
      Przetargi
      Nabory na stanowiska
      Kontakt
Styczeń 2017Licznik odwiedzin:

151200
  Aktualności

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 'NIEBIESKA LINIA

2017-01-04

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA" oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:

Infolinię 800 - 120 - 002 (czynną całą dobę) w tym:
- dyżur w języku angielskim (poniedziałki w godzinach 18-22)
- dyżur w języku rosyjskim (wtorki w godzinach 18-22)
- dyżur prawny (środy w godzinach 18-22).

Telefoniczne dyżury prawników 22 666 28 50 (poniedziałki i wtorki w godzinach 17-21).

E-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info

SKYPE - dyżur w języku migowym: pogotowie.niebieska.linia (poniedziałki w godzinach 13-15).

Pogotowie podejmuje również działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami - w celu udzielenia pomocy osobom, które tego potrzebują oraz interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo z użyciem przemocy i/lub groźby karalnej wobec osoby najbliższej.
Zakończenie projektu "Zapobiegaj przemocy"

2016-12-30

W grudniu 2016r.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie zakończył realizację projektu "Zapobiegaj przemocy" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie".Celem głównym projektu było zwiększenie skuteczności działań skoncentrowanych na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, rozwój poradnictwa specjalistycznego dla osób doznających przemocy, stosujących przemoc oraz zagrożonych występowaniem przemocy w rodzinie oraz wzmocnienie kompetencji służb zajmujących się osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie na terenie Gminy Przemęt (czytaj dalej w załączniku nr 1).

Dołączone pliki:
1) Zakończenie projektu "Zapobiegaj przemocy"Życzenia świąteczne

2016-12-22

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim, aby ten czas przyniósł wiele dobrych chwil, przeżywanych wspólnie z bliskimi, a Nowy Rok 2017 był szczęśliwy i spełniony oraz obfitował w sukcesy, miłe zdarzenia i dni warte zapamiętania.

Kierownik i Pracownicy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie

Praca - osoba do świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych

2016-12-20

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby do świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych będących podopiecznymi Ośrodka.
Usługi opiekuńcze świadczone będą w domu podopiecznego.Forma zatrudnienia - umowa zlecenie.W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny: 663 484 510 lub (65) 549-71-66.
Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego

2016-12-14

W dniu 13 grudnia 2016r. w Przemęcie odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego „Rodzina bez przemocy”. Konkurs zorganizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie w ramach projektu „Zapobiegaj przemocy” adresowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Przemęt. Prace ocenione zostały w dwóch kategoriach: I kategoria uczniowie szkoły podstawowej,II kategoria uczniowie gimnazjum. Nagrodzone zostały również szkoły.
Nagrody otrzymali:
W kategorii uczniowie szkoły podstawowej:
I miejsce Oliwia Kruk z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kluczewie
II miejsce Oliwier Pauch z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kluczewie
III miejsce Weronika Szczepaniak z Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa
w Buczu
W kategorii uczniowie gimnazjum:
I miejsce Laura Gryca z Zespołu Szkół Gimnazjum, Szkoła Podstawowa
i Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze
II miejsce Dominik Wolniczak z Zespołu Szkół Gimnazjum, Szkoła Podstawowa
i Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze
III miejsce (na równi) Julita Michalewicz z Zespołu Szkół Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze
i Marika Rozynek z Zespołu Szkół Liceum Ogólnokształcące, Technikum Ekonomiczne, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Gimnazjum i Szkoła Podstawowa
im. Powstańców Wielkopolskich w Przemęcie.
Nagrodzone szkoły:
I miejsce Zespół Szkół Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe
z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze
II miejsce Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kluczewie
III miejsce ( na równi): Zespół Szkół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Buczu
i Zespół Szkół Liceum Ogólnokształcące, Technikum Ekonomiczne, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Gimnazjum i Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich
w Przemęcie.

Nagrodzone prace laureatów konkursu zostaną wykorzystane do publikacji
w broszurze pn. „Przemoc w rodzinie – kto może pomóc” zawierającej informacje
o zjawisku przemocy, jej przeciwdziałaniu, instytucjach działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wystawa nagrodzonych prac prezentowana jest w budynku Urzędu Gminy Przemęt.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie składa podziękowania wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom za udział w konkursie plastycznym oraz za trud włożony w wykonanie prac plastycznych.


Galeria:

Zobacz pełną galerię
Spektakle profilaktyczne

2016-12-05

W dniu 02.12.2016r.w ramach realizacji działań zaplanowanych w projekcie "Zapobiegaj przemocy" w Zespole Szkół w Przemęcie,Buczu,Mochach i Kaszczorze odbyły się spektakle profilaktyczne wraz z prelekcjami dla uczniów gimnazjum. Wykonawcą usługi był Impresariat Artystyczny INSPIRACJA z Krakowa. Spektakl pn."Wyjść poza schemat" ukazywał problematykę eliminowania nacechowanych agresją relacji wewnątrz grupy rówieśniczej.Uświadamiał destrukcyjny wpływ podobnych zachowań na psychikę w procesie dojrzewania młodego człowieka. Ukazywał jak negatywne konsekwencje wywiera przemoc i zjawisko wykluczenia na kształtowanie osobowości nastolatków nawet w sytuacji,gdy niepożądane zjawiska są postrzegane z pozycji świadka,a nie ofiary.Po spektaklu odbyły się prelekcje.Gimnazjaliści zdobyli wiedzę na temat zjawiska przemocy,nadużywania alkoholu,narkotyków i umiejętnego radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.
Oferta pracy na stanowisko: pomoc administracyjno-biurowa

2016-11-29

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby do pracy na stanowisko pomoc administracyjno-biurowa w Dziale świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego. Więcej informacji w załączniku - oferta pracy.

Dołączone pliki:
1) oferta pracy
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - druk do pobraniaOd konfliktu do mediacji

2016-11-16

Zainteresowane osoby zapraszamy do korzystania z specjalistycznych porad udzielanych przez mediatora wpisanego na Listę Stałych Mediatorów Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu w zakresie mediacji rodzinnych, cywilnych, karnych, pracowniczych i „około rozwodowych”, pełniącego dyżur w budynku przy kościele św. Jana Chrzciciela w Przemęcie, ul. Klasztorna 5 w dniach:
- 22.11.2016r.
- 06.12.2016r.
- 13.12.2016r.
w godzinach 17.00 – 18.00.
Co strony mogą osiągnąć dzięki mediacji:
- szansę na polubowne rozwiązanie sporu,
- szybki sposób na rozwiązanie konfliktu (czas postępowania krótszy niż w sądzie),
- zakończenie mediacji ugodą, porozumieniem oznacza, że wszystkie strony konfliktu są usatysfakcjonowane jego rozwiązaniem (ugoda zawarta przed mediatorem ma moc prawną jak ugoda zawarta w sądzie),
- zredukowanie kosztów postępowania sądowego i innych kosztów ekonomicznych konfliktu,
- utrzymanie wzajemnych relacji pomiędzy stronami,
- obniżenie poziomu negatywnych emocji, stresu,
- zrozumienie potrzeb własnych oraz drugiej strony,
- szansę na szybsze uzyskanie naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i przeprosin.
Mediacja jest poufna, a udział w niej jest dobrowolny. W przeciwieństwie do postępowania sadowego w mediacjach w każdej chwili – w przypadku niezadawalającego przebiegu postępowania strona może zrezygnować z dalszego uczestnictwa na każdym jego etapie.

Porady udzielane w Punkcie Konsultacyjnym w Przemęcie są bezpłatne.

Dołączone pliki:
1) Czym jest mediacjaDyżury specjalistów: psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego, mediatora

2016-11-10

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie zaprasza do skorzystania z pomocy specjalistów pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjnym w Przemęcie (budynek przy kościele św. Jana Chrzciciela w Przemęcie).
PORADY SPECJALISTÓW SĄ BEZPŁATNE.
Dyżury psychologa:
- 16.11.2016r.
- 23.11.2016r.
- 30.11.2016r.
- 07.12.2016r.
w godz. 16.15 - 17.45.
Prosimy o ustalenie terminu ze specjalistą - nr telefonu 668 843 416.
Dyżury pedagoga:
- 10.11.2016r.
- 17.11.2016r.
- 24.11.2016r.
- 01.12.2016r.
- 15.12.2016r.
w godz.17.15 - 18.15.
Prosimy o ustalenie terminu ze specjalistą - nr telefonu 601 947 072.
Dyżury mediatora:
- 15.11.2016r.
- 22.11.2016r.
- 06.12.2016r.
- 13.12.2016r.
w godz. 17.00 - 18.00.
Prosimy o ustalenie terminu ze specjalistą - nr telefonu 507 635 512.
Dyżury pracownika socjalnego:
- 10.11.2016r.
- 17.11.2016r.
- 24.11.2016r.
- 01.12.2016r.
- 15.12.2016r.
w godz.17.15 - 18.15.
ŚWIADCZENIA RODZINNE – WNIOSKI DO 30 LISTOPADA 2016 R.

2016-11-10

Przypominamy, że aby nabyć prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 (tj. od listopada 2016 r.
do października 2017 r.) należy złożyć wniosek w terminie do 30 listopada br.
W przypadku złożenia wniosku w grudniu br., styczniu 2017 r. itd. osoba wnioskująca nie otrzyma spłaty zasiłku rodzinnego i dodatków za miesiąc listopad br. – zasiłki rodzinne przysługują wtedy od miesiąca złożenia wniosku.
Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2016/2017 są przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie:
w poniedziałki w godzinach od 07.30 do 17.00,
we wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 07.30 do 15.00.
Szczegółowych informacji udzielamy pod nr telefonu (65) 549-71-66 wew. 28.
Informacja o schroniskach i noclegowniach dla osób bezdomnych

2016-11-10

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje o danych teleadresowych schronisk i noclegowni, z których mogą korzystać osoby potrzebujące, w szczególności osoby bezdomne.

1.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn
ul. Towarowa 10,
64-00 Leszno
tel. 65/537-50-95

2.Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Marysin 1
63-820 Piaski
tel. 65/573-90-00

3.Dom „Pomocna Dłoń”
Błońsko 37 a
64-308 Jabłonna
tel. 61/444-30-01

Wykaz placówek noclegowych oraz ośrodków wsparcia doraźnego dla osób bezdomnych wraz z danymi teleadresowymi znajduje się pod adresem: http://www.poznan.uw.gov.pl/pomoc-bezdomnym
Konkurs plastyczny w szkołach pn."Rodzina bez przemocy"

2016-11-07

W okresie od 7 listopada 2016r.do 21 listopada 2016r.w 8 szkołach na terenie Gminy Przemęt będzie przeprowadzony konkurs plastyczny pn."Rodzina bez przemocy". Jest to kolejne działanie przewidziane w ramach realizacji projektu pn."Zapobiegaj przemocy" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie". Konkurs na przygotowanie pracy plastycznej przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum.Celem konkursu jest wykonanie prac plastycznych ilustrujących wyobrażenie i skojarzenie związane z hasłem konkursu "Rodzina bez przemocy". Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 listopada 2016r.
Szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych

2016-11-04

W dniu 28 października 2016r.w Urzędzie Gminy w Przemęcie odbyło się szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych pn."Jak pracować aby działać zgodnie z prawem i być skutecznym". Wykonawcą szkolenia była Firma Progres Instytut Rozwoju i Edukacji Kamil Borkowski.Podczas szkolenia omówiono następujące kwestie:
1.Problem przemocy w oparciu o ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - aspekty prawne.
2.Cele, zasięg i kontrowersje wokół procedury "Niebieskie Karty" -kwestie budzące wątpliwości, aspekty prawne, prowadzenie dokumentacji, zadania poszczególnych służb.
3."Niebieska Karta" krok po kroku.
4.Warunki i kierunki pracy z osobą starszą niepełnosprawną -doświadczającą przemocy.
5.Skuteczna pomoc, czyli jaka? Czynniki warunkujące efektywność podejmowanych działań. Najczęściej popełniane błędy w pracy Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych.
6.Studium przypadku -praktyczny wymiar pomocy.

Szkolenie odbyło się w ramach realizowanego przez Gminę Przemęt/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie projektu pn."Zapobiegaj przemocy" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie".

Galeria:

Zobacz pełną galerię
Spotkania dla osób starszych pn. 'Bezpieczny senior" w Buczu i Przemęcie

2016-10-28

W dniu 26 października 2016r.odbyły się kolejne spotkania dla osób starszych pn."Bezpieczny senior" realizowane w ramach projektu "Zapobiegaj przemocy". Pierwsze spotkanie odbyło się o godz. 16.00 w Filii Bibliotecznej w Buczu, kolejne o godz.18.00 w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie. Spotkania prowadził funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie st.asp.Wojciech Adamczyk.
Dziękujemy Gminnemu Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie oraz Filiom Bibliotecznym w Mochach, Kaszczorze i Buczu za pomoc w realizacji spotkań.

Galeria:

Zobacz pełną galerię
Zaproszenie na spotkanie dla osób starszych pn. "Bezpieczny senior"

2016-10-24

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie zaprasza na spotkanie pn."Bezpieczny senior", które odbędzie się w dniu 26 października 2016r. (środa) w:
- Filii Bibliotecznej w Buczu, ul. Kasztanowa 15 o godz.16.00
- Gminnym Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie, ul. Jagiellońska 16 o godz. 18.00.

Spotkania poprowadzi policjant z Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie.
Na spotkaniu zostaną poruszone między innymi następujące tematy:
- jak nie stać się ofiarą oszustów,
- co możemy zrobić aby nie paść ofiarą nieuczciwego przedstawiciela handlowego,
- jak nie dać się oszukać metodą na wnuczka, policjanta itp.

Spotkania odbędą się w ramach realizowanego przez Gminę Przemęt/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie projektu pn. "Zapobiegaj przemocy" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie".

ZAPRASZAMY
Spotkanie pn. "Bezpieczny senior" w Mochach i Kaszczorze

2016-10-21

W dniu 20 października 2016r.w ramach realizacji projektu "Zapobiegaj przemocy" w Flilii Bibliotecznej w Mochach i Kaszczorze odbyły się spotkania pn."Bezpieczny senior". Spotkania prowadził funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie st.asp.Wojciech Adamczyk. Podczas spotkań policjant przedstawił metody działania przestępców.Szczególną uwagę poświęcił oszustwom metodami na wnuczka, na domokrążcę, na pracownika socjalnego oraz na policjanta. Omówione zostały także przestępstwa na szkodę osób starszych odnotowane na terenie powiatu wolsztyńskiego na przestrzeni kilku ostatnich lat. Poruszono także problematykę bezpieczeństwa osób starszych i samotnych oraz przechowywania dokumentów i środków finansowych. Policjant podkreślił jak ważne dla bezpieczeństwa seniorów jest podniesienie ich świadomości w zakresie wpływu prawidłowych zachowań w sytuacji zagrożenia. Podczas spotkań zaprezentowano również problematykę dotyczącą przemocy w rodzinie w szczególności zagrożenie przemocą ekonomiczną. Prelekcje na ten temat wygłosiła Pani Alicja Dudarska.

Galeria:

Zobacz pełną galerię
Dodatkow dyżur psychologa w Punkcie Konsultacyjnym w Przemęcie, ul. Klasztorna 5

2016-10-17

Informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z pomocy psychologa podczas dodatkowego dyżuru w dniu 2 listopada 2016r.w godzinach od 16.15 do 17.45. Prosimy o ustaleniu terminu wizyty ze specjalistą pod nr telefonu 668 843 416.
Warsztaty profilkatyczne dla uczniów klas V-VI szkoły podstawowej

2016-10-17

W dniach 12-13 października 2016r.w 8 szkołach na terenie gminy Przemęt odbyły się warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas V-VI szkoły podstawowej.Wykonawcą usługi była Firma PROGRES Instytut Rozwoju i Edukacji Kamil Borkowski.Podczas zajęć,które prowadził Pan Aleksander Szczepański dzieci dowiedziały się jak ważną rolę pełni prawidłowa komunikacja bez użycia siły,a także poznały sposoby budowania właściwych relacji społecznych. Poprzez ćwiczenia uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób można radzić sobie z agresją ze strony otoczenia oraz cyberprzemocą obecną w świecie wirtualnym. Warsztaty miały na celu wykształcenie umiejętności przeciwdziałania i obrony przed agresją i przemocą doświadczaną w bardziej lub mniej świadomy sposób oraz wskazanie osób do których można zwrócić się o pomoc.Działanie zrealizowane zostało w ramach projektu "Zapobiegaj przemocy" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie".
Spotkanie informacyjne dla osób starszych "Bezpieczny senior"

2016-10-13

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 20 października 2016r.(czwartek)w:
- Filii Bibliotecznej w Mochach, ul. Wolsztyńska 6 o godzinie 16.00
- Filii Bibliotecznej w Kaszczorze, ul. Cysterska 9 o godzinie 18.00.

Spotkanie poprowadzi policjant z Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie.
Na spotkaniu zostaną poruszone między innymi następujące tematy:
- jak nie stać się ofiarą oszustów,
- co możemy zrobić aby nie paść ofiarą nieuczciwego przedstawiciela handlowego,
- jak nie dać się oszukać metodą na wnuczka, policjanta itp.

Spotkania odbędą się w ramach realizowanego przez Gminę Przemęt/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie projektu pn. "Zapobiegaj przemocy" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie".

ZAPRASZAMY
Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie jednodniowego szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Przemęcie oraz grup roboczych

2016-10-04

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie w związku z realizacją zadania publicznego w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn."Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie jednodniowego szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Przemęcie oraz grup roboczych w ramach projektu "Zapobiegaj przemocy" (czytaj dalej w załączniku - zaproszenie do złożenia oferty).

Dołączone pliki:
1) Zaproszenie do złożenia oferty
2) Załącznik nr 1 - oferta
3) Załącznik nr 2 - wykaz doświadczenia
   Zobacz także: Aktualności - archiwum (21-318 z 318)
      Świadczenia
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe           i dodatek energetyczny
      Druki
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe           i dodatek energetyczny
      Wymagane dokumenty
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe           i dodatek energetyczny


Get Adobe Flash player


 

 

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, tel./fax: (65)549-71-66

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji