Internetowy serwis informacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie

 2018-03-22

   
 
      Menu Główne
      Aktualności
      Niepotrzebne, dla innych
          niezbędne

      EFS
      Projekt WRPO Nowe Horyzonty
      Przemoc w rodzinie
      Świadczenia
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Prawo
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Polecane strony
      Przetargi
      Nabory na stanowiska
      Kontakt
Marzec 2018Licznik odwiedzin:

176978
  Aktualności

Oferta pracy na stanowisko: pomoc administracyjno-biurowa (umowa na czas określony)

2017-12-18

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby na stanowisko pomoc administracyjno-biurowa w Dziale świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego. Więcej informacji w załączniku - oferta pracy.

Dołączone pliki:
1) Oferta pracy
2) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienieInformacja

2017-12-14

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie jest partnerem projektu „NOWE HORYZONTY” nr RPWP.07.02.01-30-0003/15 realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne przez: POWIAT WOLSZTYŃSKI/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/2017 z dnia 05.12.2017r. dot. świadczenia usług opiekuńczych wpłynęła jedna oferta spełniająca wymagania. Zapytanie ofertowe udzielane było zgodnie z zasadą konkurencyjności zawartą w dokumencie „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zaproszenie do składania oferty na świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych/ niepełnosprawnych w ramach projektu pn.„Nowe Horyzonty”.

2017-12-05

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie w związku z realizacją zadania w ramach projektu pn. „Nowe Horyzonty” zaprasza do składania oferty na świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych/ niepełnosprawnych z terenu gminy Przemęt.
W załączonych poniżej plikach znajdują się informacje dotyczące szczegółów oferty.

Dołączone pliki:
1) Zapytanie ofertowe nr 2/2017
2) Załąćznik nr 1 -życiorys
3) Załącznik nr 2 - forumlarz ofertowy
4) Załąćznik nr 3 - oświadczenieInformujemy, iż 1 grudnia 2017r. (piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie będzie nieczynny.

2017-11-30


Oferta pracy na stanowisko: pomoc administracyjno-biurowa (umowa na czas określony)

2017-11-27

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby na stanowisko pomoc administracyjno-biurowa w Dziale świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego. Więcej informacji w załączniku - oferta pracy.

Dołączone pliki:
1) Oferta pracy
2) 2.Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienieSzkolenie warsztatowo - superwizyjne dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych

2017-11-27

W dniu 16 listopada 2017 roku w Przemęcie zostało zorganizowane szkolenie warszatowo-superwizyjne dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych.Poświęcone było pracy z osobą doświadczającą przemocy i osobą stosującą przemoc w rodzinie.Szkolenie prowadził Pan Tomasz Posłuszny-specjalista i superwizor pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, certyfikowany przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek zespołu merytorycznego Poznańskiego Centrum Profilaktyki Społecznej.
Warsztaty profilaktyczne w szkołach

2017-11-27

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie w okresie od 06.11.2017r. do 10.11.2017r.w porozumieniu z dyrektorami szkół z terenu gminy Przemęt zrealizował działania profilaktyczne w szkołach. Wykonawcą usługi była Firma PROGRES Instytut Rozwoju i Edukacji Kamil Borkowski,Oddział w Rzeszowie. Warsztaty profilaktyczne skierowane były dla uczniów III klasy szkoły podstawowej (13 warsztatów 45 min.) i uczniów szkoły ponadgimnazjalnej (5 warsztatów 45 min.). Osobą prowadzącą warsztaty była Marzena Kowalczyk -psycholog, trener, pofilaktyk, certyfikowany coach ICF, specjalista z zakresu szkoleń psychologicznych, zwłaszcza z zakresu profilaktyki (agresja, przemoc,uzależnienia, Niebieska Karta) i umiejętności społecznych(komunikacji, asertywności,rozwiązywania konfliktów, motywowania, radzenia sobie ze stresem, radzenia sobie z emocjami, wypalenia zawodowego). Dla uczniów III klasy szkoły podstawowej został skierowany warsztat pt."Przemoc to niemoc!",który miał na celu integrację grupy klasowej,niwelację wewnętrznych podziałów.Podczas warsztatu uczniowie nabyli takie umiejętności jak:rozpoznawanie i nazywanie emocji,radzenie sobie z nimi i odpowiednie zastępowanie emocji negatywnych-emocjami pozytywnymi.Dzięki aktywnym zajęciom uczniowie uświadomili sobie,że najważniejsze jest to,by nauczyć się,że emocje można wyrazić bez złości,szanując przy tym swojego kolegę lub koleżankę. Natomiast dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej został przeprowadzony warsztat pt."Przemoc stosujesz-życie swoje i innych marnujesz". Warsztaty uczyły jak radzić sobie z negatywnymi emocjami i rozładować zbędne napięcie bez użycia siły.Podczas zajęć uczniowie poruszali takie kwestie jak:prawna odpowiedzialność za akty agresji względem drugiego człowieka,przyczyny i skutki przemocy rówieśniczej,przemocy w rodzinie oraz tej stosowanej wobec osoby dorosłej. Głównym założeniem warsztatu było budowanie pozytywnego obrazu JA,a więc wyrażania uczuć,asertywność,tolerancja/wrażliwość na ludzką krzywdę i odpowiednia reakcja.

   Zobacz także: Aktualności - archiwum (8-348 z 348)
      Świadczenia
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe           i dodatek energetyczny
      Druki
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe           i dodatek energetyczny
      Wymagane dokumenty
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe           i dodatek energetyczny


Get Adobe Flash player


 

 

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, tel./fax: (65)549-71-66

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji