Internetowy serwis informacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie

 2016-08-26

   
 
      Menu Główne
      Aktualności
      Niepotrzebne, dla innych
          niezbędne

      EFS
      Przemoc w rodzinie
      Świadczenia
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Prawo
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Polecane strony
      Przetargi
      Nabory na stanowiska
      Kontakt
Sierpień 2016Licznik odwiedzin:

140016
  Aktualności

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług poradnictwa specjalistycznego indywidualnego przez pedagoga w ramach projektu pn. "Zapobiegaj przemocy"

2016-08-19

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie w związku z realizacją zadania publicznego w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług poradnictwa specjalistycznego indywidualnego przez pedagoga w ramach
projektu pn. „Zapobiegaj przemocy” (czytaj dalej w załączniku zapytanie ofertowe - pedagog).

Dołączone pliki:
1) Załącznik nr 1 - oferta pedagog
2) Załącznik nr 2 - wykaz wykonanych usług
3) Zapytanie ofertowe - pedagogZaproszenie do składania ofert na świadczenie usług mediatora w ramach projektu pn. "Zapobiegaj przemocy".

2016-08-19

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie w związku z realizacją zadania publicznego w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług mediatora w ramach projektu pn. „Zapobiegaj przemocy” (czytaj dalej w załączniku zapytanie ofertowe - mediator).

Dołączone pliki:
1) Zapytanie ofertowe - mediator
2) Załącznik nr 1 - oferta mediator
3) Załącznik nr 2 - wykaz wykonanych usługZaproszenie do składania ofert na świadczenie usług poradnictwa specjalistycznego indywidualnego przez psychologa w ramach projektu pn. 'Zapobiegaj przemocy".

2016-08-19

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie w związku z realizacją zadania publicznego w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług poradnictwa specjalistycznego indywidualnego przez psychologa w ramach projektu pn. „Zapobiegaj przemocy” (czytaj dalej w załączniki zapytanie ofertowe - psycholog).

Dołączone pliki:
1) Zapytanie ofertowe - psycholog
2) Załącznik nr 1 - oferta psycholog
3) Załącznik nr 2 - wykaz wykonanych usługZaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie zadania - grupa psychoedukacyjna dla osób doświadczających przemocy w ramach projektu pn. "Zapobiegaj przemocy".

2016-08-19

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie w związku z realizacją zadania publicznego w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie i przeprowadzenie zadania - grupa psychoedukacyjna dla osób doświadczających przemocy w rodzinie w ramach projektu „Zapobiegaj przemocy” (czytaj dalej w załączniku zapytanie ofertowe - grupa psychoedukacyjna dla osób doświadczających przemocy).

Dołączone pliki:
1) Zapytanie ofertowe - grupa psychoedukacyjna dla osób doswiadczających przemocy
2) Załącznik nr 1 - oferta grupa psychoedukacyjna
3) Załącznik nr 2 - wykaz wykonanych usługZaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie zajęć korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujacych przemoc w rodzinie w ramach projektu pn. Zapobiegaj przemocy".

2016-08-19

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie w związku z realizacją zadania publicznego w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie i przeprowadzenie zadania - zajęcia korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach projektu „Zapobiegaj przemocy” (czytaj dalej w załączniku zapytanie ofertowe - zajęcia korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w ramach projektu pn. "Zapobiegaj przemocy".

Dołączone pliki:
1) Zapytanie ofertowe - zajęcia korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujacych przemoc w rodzinie
2) Załącznik nr 1 - zajęcia korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie
3) Załącznik nr 2 - wykaz wykonanych usługPosiłki dla dzieci

2016-07-28

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje,że istnieje możliwość ubiegania się o pomoc w formie posiłków dla dzieci w przedszkolu oraz dla dzieci i młodzieży w szkole.Wsparcie może zostać udzielone osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe,o którym mowa w art.8 w/w ustawy tj.w przypadku rodziny 150 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie czyli 771,00 zł.

Osoby zainteresowane w/w formą pomocy proszone są o złożenie w siedzibie Ośrodka wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi dochód rodziny.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (65) 549-71-66 lub
w siedzibie Ośrodka.
Projekt "Zapobiegaj przemocy"

2016-07-25

Gmina Przemęt/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie w okresie od września do grudnia 2016r.będzie realizować projekt pn. "Zapobiegaj przemocy" w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie",współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej.Działania zawarte w projekcie zakładają zwiększenie dostępności do działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy co zostało ujęte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 (czytaj dalej w załączniku nr 1).

Dołączone pliki:
1) Projekt "Zapobiegaj przemocy"Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osób do świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, będących podopiecznymi Ośrodka

2016-06-29

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.

Usługi opiekuńcze będą świadczone w domu podopiecznego.

Wymagania:
1. Umiejętność skutecznego komunikowania się.
2. Umiejętność organizowania pracy w miejscu zamieszkania klienta.
3. Zrównoważenie emocjonalne.
4. Sumienność, cierpliwość, obowiązkowość.
5. Odporność na trudne sytuacje i stres.
6. Prawo jazdy kat. B.

Zakres wykonywanych czynności:
1. Pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb, w tym w szczególności:
a) utrzymanie czystości w pomieszczeniach podopiecznego (m. in. sprzątanie, mycie naczyń, zmiana pościeli);
b) przygotowywanie i podawanie posiłków;
c) dokonywanie zakupów;
d) przygotowywanie i podawanie leków;
e) zamawianie wizyt lekarskich i zakup zleconych leków;
f) palenie w piecu.
2. Pomoc w opiece higienicznej, w tym w szczególności:
a) utrzymanie w czystości odzieży oraz bielizny osobistej i pościelowej podopiecznego (m. in. zmiana odzieży oraz bielizny osobistej i pościelowej, pranie i suszenie);
b) utrzymanie higieny osobistej podopiecznego (m.in. pomoc w wykonywaniu czynności codziennej toalety, mycie lub kąpiel);
c) przesłanie łóżka.
3. Pomoc w podtrzymywaniu psychofizycznej kondycji podopiecznego:
a) podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań;
b) organizowanie i podtrzymywanie kontaktów sąsiedzkich i rodzinnych;
c) organizowanie i uczestniczenie w spacerach z podopiecznym.


W celu uzyskania dodatkowych informacji kontaktować się można telefonicznie nr 663 484 510 lub osobiście w siedzibie Ośrodka w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie.
Bus 500 plus

2016-05-17

W dniu 17 maja 2016r. Gminę Przemęt odwiedzili pracownicy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia. W ramach akcji promocyjno,informacyjno,wspierającej pracownicy udzielali porad oraz informacji na temat programu "Rodzina 500 plus". Można było również uzyskać pomoc w wypełnianiu wniosku, a także otrzymać specjalne gadżety związane z programem. Celem wizyty było również sprawdzenie stanu realizacji programu w Gminie Przemęt.

Galeria:

Zobacz pełną galerię
BEZPŁATNE SZKOLENIA I PŁATNE STAŻE

2016-05-09

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lesznie prowadzi nabór kandydatów do projektu "Obudź swój potencjał" finansowanego ze środków UE, skierowanego do osób w wieku 18-24 lata, które nie uczą się i nie pracują, także dla osób z niepełnosprawnością.

W ramach projektu oferujemy:
•kursy zawodowe kwalifikacyjne,
•płatne staże zawodowe,
•kursy językowe,
•kurs komputerowy ECDL,
•kurs na prawo jazdy (finansujemy sam kurs + 3 podejścia do egzaminu),
•trening kompetencji miękkich, umiejętności społecznych (autoprezentacja, komunikacja itp.),
•wsparcie psychologiczne i indywidualne wsparcie opiekuna,
•poradnictwo zawodowe,
•nauka aktywnego poszukiwania pracy,
•pośrednictwo pracy,
•warsztaty z kreowania wizerunku (stylista, fryzjer, kosmetyczka), indywidualna metamorfoza, zakupy ze stylistą i środki na zakup odzieży – wszystko po to, aby dobrze zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej :)
•zapewniamy zwrot kosztów dojazdu oraz wyżywienie w dniach szkoleń,
•każdy uczestnik programu zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym i od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Czas realizacji projektu KWIECIEŃ - GRUDZIEŃ 2016

Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się do Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Lesznie, ul. Pułaskiego 9A.
te. 65 529 41 79,
e-mail: ceipm-leszno@ohp.pl

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

   Zobacz także: Aktualności - archiwum (11-295 z 295)
      Świadczenia
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe           i dodatek energetyczny
      Druki
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe           i dodatek energetyczny
      Wymagane dokumenty
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe           i dodatek energetyczny
Get Adobe Flash player


 

 

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, tel./fax: (65)549-71-66

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji