Internetowy serwis informacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie

 2016-12-07

   
 
      Menu Główne
      Aktualności
      Niepotrzebne, dla innych
          niezbędne

      EFS
      Przemoc w rodzinie
      Świadczenia
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Prawo
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Polecane strony
      Przetargi
      Nabory na stanowiska
      Kontakt
Grudzień 2016Licznik odwiedzin:

148423
  Aktualności

Spektakle profilaktyczne

2016-12-05

W dniu 02.12.2016r.w ramach realizacji działań zaplanowanych w projekcie "Zapobiegaj przemocy" w Zespole Szkół w Przemęcie,Buczu,Mochach i Kaszczorze odbyły się spektakle profilaktyczne wraz z prelekcjami dla uczniów gimnazjum. Wykonawcą usługi był Impresariat Artystyczny INSPIRACJA z Krakowa. Spektakl pn."Wyjść poza schemat" ukazywał problematykę eliminowania nacechowanych agresją relacji wewnątrz grupy rówieśniczej.Uświadamiał destrukcyjny wpływ podobnych zachowań na psychikę w procesie dojrzewania młodego człowieka. Ukazywał jak negatywne konsekwencje wywiera przemoc i zjawisko wykluczenia na kształtowanie osobowości nastolatków nawet w sytuacji,gdy niepożądane zjawiska są postrzegane z pozycji świadka,a nie ofiary.Po spektaklu odbyły się prelekcje.Gimnazjaliści zdobyli wiedzę na temat zjawiska przemocy,nadużywania alkoholu,narkotyków i umiejętnego radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.
Oferta pracy na stanowisko: pomoc administracyjno-biurowa

2016-11-29

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby do pracy na stanowisko pomoc administracyjno-biurowa w Dziale świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego. Więcej informacji w załączniku - oferta pracy.

Dołączone pliki:
1) oferta pracy
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - druk do pobraniaOd konfliktu do mediacji

2016-11-16

Zainteresowane osoby zapraszamy do korzystania z specjalistycznych porad udzielanych przez mediatora wpisanego na Listę Stałych Mediatorów Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu w zakresie mediacji rodzinnych, cywilnych, karnych, pracowniczych i „około rozwodowych”, pełniącego dyżur w budynku przy kościele św. Jana Chrzciciela w Przemęcie, ul. Klasztorna 5 w dniach:
- 22.11.2016r.
- 06.12.2016r.
- 13.12.2016r.
w godzinach 17.00 – 18.00.
Co strony mogą osiągnąć dzięki mediacji:
- szansę na polubowne rozwiązanie sporu,
- szybki sposób na rozwiązanie konfliktu (czas postępowania krótszy niż w sądzie),
- zakończenie mediacji ugodą, porozumieniem oznacza, że wszystkie strony konfliktu są usatysfakcjonowane jego rozwiązaniem (ugoda zawarta przed mediatorem ma moc prawną jak ugoda zawarta w sądzie),
- zredukowanie kosztów postępowania sądowego i innych kosztów ekonomicznych konfliktu,
- utrzymanie wzajemnych relacji pomiędzy stronami,
- obniżenie poziomu negatywnych emocji, stresu,
- zrozumienie potrzeb własnych oraz drugiej strony,
- szansę na szybsze uzyskanie naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i przeprosin.
Mediacja jest poufna, a udział w niej jest dobrowolny. W przeciwieństwie do postępowania sadowego w mediacjach w każdej chwili – w przypadku niezadawalającego przebiegu postępowania strona może zrezygnować z dalszego uczestnictwa na każdym jego etapie.

Porady udzielane w Punkcie Konsultacyjnym w Przemęcie są bezpłatne.

Dołączone pliki:
1) Czym jest mediacjaDyżury specjalistów: psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego, mediatora

2016-11-10

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie zaprasza do skorzystania z pomocy specjalistów pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjnym w Przemęcie (budynek przy kościele św. Jana Chrzciciela w Przemęcie).
PORADY SPECJALISTÓW SĄ BEZPŁATNE.
Dyżury psychologa:
- 16.11.2016r.
- 23.11.2016r.
- 30.11.2016r.
- 07.12.2016r.
w godz. 16.15 - 17.45.
Prosimy o ustalenie terminu ze specjalistą - nr telefonu 668 843 416.
Dyżury pedagoga:
- 10.11.2016r.
- 17.11.2016r.
- 24.11.2016r.
- 01.12.2016r.
- 15.12.2016r.
w godz.17.15 - 18.15.
Prosimy o ustalenie terminu ze specjalistą - nr telefonu 601 947 072.
Dyżury mediatora:
- 15.11.2016r.
- 22.11.2016r.
- 06.12.2016r.
- 13.12.2016r.
w godz. 17.00 - 18.00.
Prosimy o ustalenie terminu ze specjalistą - nr telefonu 507 635 512.
Dyżury pracownika socjalnego:
- 10.11.2016r.
- 17.11.2016r.
- 24.11.2016r.
- 01.12.2016r.
- 15.12.2016r.
w godz.17.15 - 18.15.
ŚWIADCZENIA RODZINNE – WNIOSKI DO 30 LISTOPADA 2016 R.

2016-11-10

Przypominamy, że aby nabyć prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 (tj. od listopada 2016 r.
do października 2017 r.) należy złożyć wniosek w terminie do 30 listopada br.
W przypadku złożenia wniosku w grudniu br., styczniu 2017 r. itd. osoba wnioskująca nie otrzyma spłaty zasiłku rodzinnego i dodatków za miesiąc listopad br. – zasiłki rodzinne przysługują wtedy od miesiąca złożenia wniosku.
Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2016/2017 są przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie:
w poniedziałki w godzinach od 07.30 do 17.00,
we wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 07.30 do 15.00.
Szczegółowych informacji udzielamy pod nr telefonu (65) 549-71-66 wew. 28.
Informacja o schroniskach i noclegowniach dla osób bezdomnych

2016-11-10

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje o danych teleadresowych schronisk i noclegowni, z których mogą korzystać osoby potrzebujące, w szczególności osoby bezdomne.

1.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn
ul. Towarowa 10,
64-00 Leszno
tel. 65/537-50-95

2.Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Marysin 1
63-820 Piaski
tel. 65/573-90-00

3.Dom „Pomocna Dłoń”
Błońsko 37 a
64-308 Jabłonna
tel. 61/444-30-01

Wykaz placówek noclegowych oraz ośrodków wsparcia doraźnego dla osób bezdomnych wraz z danymi teleadresowymi znajduje się pod adresem: http://www.poznan.uw.gov.pl/pomoc-bezdomnym
Konkurs plastyczny w szkołach pn."Rodzina bez przemocy"

2016-11-07

W okresie od 7 listopada 2016r.do 21 listopada 2016r.w 8 szkołach na terenie Gminy Przemęt będzie przeprowadzony konkurs plastyczny pn."Rodzina bez przemocy". Jest to kolejne działanie przewidziane w ramach realizacji projektu pn."Zapobiegaj przemocy" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie". Konkurs na przygotowanie pracy plastycznej przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum.Celem konkursu jest wykonanie prac plastycznych ilustrujących wyobrażenie i skojarzenie związane z hasłem konkursu "Rodzina bez przemocy". Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 listopada 2016r.
Szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych

2016-11-04

W dniu 28 października 2016r.w Urzędzie Gminy w Przemęcie odbyło się szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych pn."Jak pracować aby działać zgodnie z prawem i być skutecznym". Wykonawcą szkolenia była Firma Progres Instytut Rozwoju i Edukacji Kamil Borkowski.Podczas szkolenia omówiono następujące kwestie:
1.Problem przemocy w oparciu o ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - aspekty prawne.
2.Cele, zasięg i kontrowersje wokół procedury "Niebieskie Karty" -kwestie budzące wątpliwości, aspekty prawne, prowadzenie dokumentacji, zadania poszczególnych służb.
3."Niebieska Karta" krok po kroku.
4.Warunki i kierunki pracy z osobą starszą niepełnosprawną -doświadczającą przemocy.
5.Skuteczna pomoc, czyli jaka? Czynniki warunkujące efektywność podejmowanych działań. Najczęściej popełniane błędy w pracy Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych.
6.Studium przypadku -praktyczny wymiar pomocy.

Szkolenie odbyło się w ramach realizowanego przez Gminę Przemęt/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie projektu pn."Zapobiegaj przemocy" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie".

Galeria:

Zobacz pełną galerię
Spotkania dla osób starszych pn. 'Bezpieczny senior" w Buczu i Przemęcie

2016-10-28

W dniu 26 października 2016r.odbyły się kolejne spotkania dla osób starszych pn."Bezpieczny senior" realizowane w ramach projektu "Zapobiegaj przemocy". Pierwsze spotkanie odbyło się o godz. 16.00 w Filii Bibliotecznej w Buczu, kolejne o godz.18.00 w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie. Spotkania prowadził funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie st.asp.Wojciech Adamczyk.
Dziękujemy Gminnemu Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie oraz Filiom Bibliotecznym w Mochach, Kaszczorze i Buczu za pomoc w realizacji spotkań.

Galeria:

Zobacz pełną galerię
Zaproszenie na spotkanie dla osób starszych pn. "Bezpieczny senior"

2016-10-24

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie zaprasza na spotkanie pn."Bezpieczny senior", które odbędzie się w dniu 26 października 2016r. (środa) w:
- Filii Bibliotecznej w Buczu, ul. Kasztanowa 15 o godz.16.00
- Gminnym Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie, ul. Jagiellońska 16 o godz. 18.00.

Spotkania poprowadzi policjant z Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie.
Na spotkaniu zostaną poruszone między innymi następujące tematy:
- jak nie stać się ofiarą oszustów,
- co możemy zrobić aby nie paść ofiarą nieuczciwego przedstawiciela handlowego,
- jak nie dać się oszukać metodą na wnuczka, policjanta itp.

Spotkania odbędą się w ramach realizowanego przez Gminę Przemęt/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie projektu pn. "Zapobiegaj przemocy" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie".

ZAPRASZAMY
Spotkanie pn. "Bezpieczny senior" w Mochach i Kaszczorze

2016-10-21

W dniu 20 października 2016r.w ramach realizacji projektu "Zapobiegaj przemocy" w Flilii Bibliotecznej w Mochach i Kaszczorze odbyły się spotkania pn."Bezpieczny senior". Spotkania prowadził funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie st.asp.Wojciech Adamczyk. Podczas spotkań policjant przedstawił metody działania przestępców.Szczególną uwagę poświęcił oszustwom metodami na wnuczka, na domokrążcę, na pracownika socjalnego oraz na policjanta. Omówione zostały także przestępstwa na szkodę osób starszych odnotowane na terenie powiatu wolsztyńskiego na przestrzeni kilku ostatnich lat. Poruszono także problematykę bezpieczeństwa osób starszych i samotnych oraz przechowywania dokumentów i środków finansowych. Policjant podkreślił jak ważne dla bezpieczeństwa seniorów jest podniesienie ich świadomości w zakresie wpływu prawidłowych zachowań w sytuacji zagrożenia. Podczas spotkań zaprezentowano również problematykę dotyczącą przemocy w rodzinie w szczególności zagrożenie przemocą ekonomiczną. Prelekcje na ten temat wygłosiła Pani Alicja Dudarska.

Galeria:

Zobacz pełną galerię
Dodatkow dyżur psychologa w Punkcie Konsultacyjnym w Przemęcie, ul. Klasztorna 5

2016-10-17

Informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z pomocy psychologa podczas dodatkowego dyżuru w dniu 2 listopada 2016r.w godzinach od 16.15 do 17.45. Prosimy o ustaleniu terminu wizyty ze specjalistą pod nr telefonu 668 843 416.
Warsztaty profilkatyczne dla uczniów klas V-VI szkoły podstawowej

2016-10-17

W dniach 12-13 października 2016r.w 8 szkołach na terenie gminy Przemęt odbyły się warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas V-VI szkoły podstawowej.Wykonawcą usługi była Firma PROGRES Instytut Rozwoju i Edukacji Kamil Borkowski.Podczas zajęć,które prowadził Pan Aleksander Szczepański dzieci dowiedziały się jak ważną rolę pełni prawidłowa komunikacja bez użycia siły,a także poznały sposoby budowania właściwych relacji społecznych. Poprzez ćwiczenia uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób można radzić sobie z agresją ze strony otoczenia oraz cyberprzemocą obecną w świecie wirtualnym. Warsztaty miały na celu wykształcenie umiejętności przeciwdziałania i obrony przed agresją i przemocą doświadczaną w bardziej lub mniej świadomy sposób oraz wskazanie osób do których można zwrócić się o pomoc.Działanie zrealizowane zostało w ramach projektu "Zapobiegaj przemocy" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie".
Spotkanie informacyjne dla osób starszych "Bezpieczny senior"

2016-10-13

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 20 października 2016r.(czwartek)w:
- Filii Bibliotecznej w Mochach, ul. Wolsztyńska 6 o godzinie 16.00
- Filii Bibliotecznej w Kaszczorze, ul. Cysterska 9 o godzinie 18.00.

Spotkanie poprowadzi policjant z Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie.
Na spotkaniu zostaną poruszone między innymi następujące tematy:
- jak nie stać się ofiarą oszustów,
- co możemy zrobić aby nie paść ofiarą nieuczciwego przedstawiciela handlowego,
- jak nie dać się oszukać metodą na wnuczka, policjanta itp.

Spotkania odbędą się w ramach realizowanego przez Gminę Przemęt/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie projektu pn. "Zapobiegaj przemocy" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie".

ZAPRASZAMY
Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie jednodniowego szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Przemęcie oraz grup roboczych

2016-10-04

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie w związku z realizacją zadania publicznego w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn."Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie jednodniowego szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Przemęcie oraz grup roboczych w ramach projektu "Zapobiegaj przemocy" (czytaj dalej w załączniku - zaproszenie do złożenia oferty).

Dołączone pliki:
1) Zaproszenie do złożenia oferty
2) Załącznik nr 1 - oferta
3) Załącznik nr 2 - wykaz doświadczeniaDyżury specjalistów: psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego, mediatora

2016-09-16

Jeśli masz problem, z którym nie możesz sobie poradzić, nie masz nikogo z kim mógłbyś szczerze porozmawiać, skorzystaj z pomocy specjalistów pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjnym w Przemęcie, ul. Klasztorna 5 (budynek przy kościele św. Jana Chrzciciela w Przemęcie). Z usług specjalistów mogą korzystać mieszkańcy Gminy Przemęt,w szczególności:
- członkowie rodzin dotkniętych przemocą domową, rodziny w kryzysie,
- osoby przeżywające trudności małżeńskie/partnerskie lub trudności w kontaktach z dziećmi,
- osoby przeciążone psychiczne, obarczone następstwami wielu trudnych zdarzeń w życiu swoim i rodziny, żyjące w stanie przewlekłego stresu,
- bliscy osób doświadczających w/w zdarzeń,
- inne osoby potrzebujące wsparcia.
Porady specjalistów są bezpłatne.

Porady psychologa udzielane będą po wcześniejszym ustaleniu terminu ze specjalistą. Prosimy o zgłoszenia telefoniczne pod nr telefonu: 668 843 416.
Dyżury psychologa będą odbywać się w godz. 16.15 – 17.45 w terminach:
wrzesień: 28.09.2016r.
październik: 05.10.2016r., 12.10.2016r., 19.10.2016r., 26.10.2016r.
listopad: 09.11.2016r., 16.11.2016r., 23.11.2016r., 30.11.2016r.
grudzień: 07.12.2016r.

Porady pedagoga udzielane będą po wcześniejszym ustaleniu terminu ze specjalistą. Prosimy o zgłoszenia telefoniczne pod nr telefonu: 601 947 072.
Dyżury pedagoga będą odbywać się w godz. 17.15 – 18.15 w terminach:
wrzesień: 22.09.2016r., 29.09.2016r.
październik: 06.10.2016r., 20.10.2016r., 27.10.2016r.
listopad: 10.11.2016r., 17.11.2016r., 24.11.2016r.
grudzień: 01.12.2016r., 15.12.2016r.

Dyżury pracownika socjalnego będą odbywać się w godz. 17.15 – 18.15 w terminach:
wrzesień: 22.09.2016r., 29.09.2016r.
październik: 06.10.2016r., 20.10.2016r., 27.10.2016r.
listopad: 10.11.2016r., 17.11.2016r., 24.11.2016r.
grudzień: 01.12.2016r., 15.12.2016r.

Porady mediatora udzielane będą po wcześniejszym ustaleniu terminu ze specjalistą. Prosimy o zgłoszenia telefoniczne pod nr telefonu: 507 635 512.
Dyżury mediatora będą odbywać się w godz. 17.00 – 18.00 w terminach:
wrzesień: 27.09.2016r., 29.09.2016r.
październik: 11.10.2016r., 18.10.2016r., 25.10.2016r.
listopad: 08.11.2016r., 15.11.2016r., 22.11.2016r.
grudzień: 06.12.2016r., 13.12.2016r.

Porady specjalistów są udzielane są w ramach realizacji projektu pn.„Zapobiegaj przemocy” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.Zaproszenie do złożenia oferty na przygotowanie i przeprowadzenie grupowych warsztatów profilaktycznych oraz spektakli profilaktycznych wraz z prelekcjami

2016-09-13

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie i przeprowadzenie grupowych warsztatów profilaktycznych dla uczniów V-VI klasy szkoły podstawowej oraz spektakli profilaktycznych wraz z prelekcjami dla uczniów gimnazjum w ramach projektu "Zapobiegaj przemocy" (czytaj dalej w załączniku - zaproszenie do złożenia oferty).

Dołączone pliki:
1) Zaproszenie do złożenia oferty
2) Załącznik nr 1 - oferta
3) Załącznik nr 2 - wykaz doświadczeniaInformacja dotycząca przyjmowania wniosków na ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

2016-08-30

• wnioski na ŚWIADCZENIA RODZINNE na nowy okres zasiłkowy,
tj. od 01.11.2016 r. do 31.10.2017 r. będą wydawane i przyjmowane od 01.09.2016r. (pokój nr 14A i pokój nr 15)

• wnioski na FUNDUSZ ALIMENTACYJNY na nowy okres świadczeniowy
tj. od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r. są wydawane i przyjmowane od 01.08.2016r. (pokój nr 15),

Wnioski będą wydawane i przyjmowane:
w poniedziałki w godzinach od 07.30 do 17.00,
we wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 07.30 do 15.00.

Jednocześnie przypominamy, że ŚRODA jest DNIEM WOLNYM od obsługi klienta. Jest to dzień przeznaczony dla pracowników na pracę wewnętrzną, pracę w terenie, szkolenia.
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług poradnictwa specjalistycznego indywidualnego przez pedagoga w ramach projektu pn. "Zapobiegaj przemocy"

2016-08-19

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie w związku z realizacją zadania publicznego w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług poradnictwa specjalistycznego indywidualnego przez pedagoga w ramach
projektu pn. „Zapobiegaj przemocy” (czytaj dalej w załączniku zapytanie ofertowe - pedagog).

Dołączone pliki:
1) Załącznik nr 1 - oferta pedagog
2) Załącznik nr 2 - wykaz wykonanych usług
3) Zapytanie ofertowe - pedagogZaproszenie do składania ofert na świadczenie usług mediatora w ramach projektu pn. "Zapobiegaj przemocy".

2016-08-19

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie w związku z realizacją zadania publicznego w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług mediatora w ramach projektu pn. „Zapobiegaj przemocy” (czytaj dalej w załączniku zapytanie ofertowe - mediator).

Dołączone pliki:
1) Zapytanie ofertowe - mediator
2) Załącznik nr 1 - oferta mediator
3) Załącznik nr 2 - wykaz wykonanych usługZaproszenie do składania ofert na świadczenie usług poradnictwa specjalistycznego indywidualnego przez psychologa w ramach projektu pn. 'Zapobiegaj przemocy".

2016-08-19

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie w związku z realizacją zadania publicznego w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług poradnictwa specjalistycznego indywidualnego przez psychologa w ramach projektu pn. „Zapobiegaj przemocy” (czytaj dalej w załączniki zapytanie ofertowe - psycholog).

Dołączone pliki:
1) Zapytanie ofertowe - psycholog
2) Załącznik nr 1 - oferta psycholog
3) Załącznik nr 2 - wykaz wykonanych usługZaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie zadania - grupa psychoedukacyjna dla osób doświadczających przemocy w ramach projektu pn. "Zapobiegaj przemocy".

2016-08-19

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie w związku z realizacją zadania publicznego w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie i przeprowadzenie zadania - grupa psychoedukacyjna dla osób doświadczających przemocy w rodzinie w ramach projektu „Zapobiegaj przemocy” (czytaj dalej w załączniku zapytanie ofertowe - grupa psychoedukacyjna dla osób doświadczających przemocy).

Dołączone pliki:
1) Zapytanie ofertowe - grupa psychoedukacyjna dla osób doswiadczających przemocy
2) Załącznik nr 1 - oferta grupa psychoedukacyjna
3) Załącznik nr 2 - wykaz wykonanych usługZaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie zajęć korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujacych przemoc w rodzinie w ramach projektu pn. Zapobiegaj przemocy".

2016-08-19

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie w związku z realizacją zadania publicznego w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie i przeprowadzenie zadania - zajęcia korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach projektu „Zapobiegaj przemocy” (czytaj dalej w załączniku zapytanie ofertowe - zajęcia korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w ramach projektu pn. "Zapobiegaj przemocy".

Dołączone pliki:
1) Zapytanie ofertowe - zajęcia korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujacych przemoc w rodzinie
2) Załącznik nr 1 - zajęcia korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie
3) Załącznik nr 2 - wykaz wykonanych usług
   Zobacz także: Aktualności - archiwum (24-313 z 313)
      Świadczenia
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe           i dodatek energetyczny
      Druki
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe           i dodatek energetyczny
      Wymagane dokumenty
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe           i dodatek energetyczny
Get Adobe Flash player


 

 

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, tel./fax: (65)549-71-66

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji