Internetowy serwis informacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie

 2014-10-02

   
 
      Menu Główne
      Aktualności
      Niepotrzebne, dla innych
          niezbędne

      EFS
      Przemoc w rodzinie
      Świadczenia
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Prawo
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Polecane strony
      Przetargi
      Nabory na stanowiska
      Kontakt
Październik 2014Licznik odwiedzin:

85007
  Aktualności

BEZPŁATNA POMOC DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

2014-09-29

Osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członkowie ich rodzin, w celu załagodzenia skutków przestępstwa, mają możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy podmiotów
i organizacji pozarządowych.
Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości:
www.ms.gov.pl, w zakładce Działalność/Pokrzywdzenie przestępstwem
oraz www.pokrzywdzeni.gov.pl

Galeria:

Zobacz pełną galerię
INFORMACJA

2014-09-11

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje o możliwości przekazania używanych tapczanów, wersalek i kołder. Osoby zainteresowane otrzymaniem
w/w rzeczy proszone są o kontakt pod numerem tel. 65 549-71-66 do dnia
23 września 2014r.
Wnioski o ustalenie prawa do ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

2014-08-04

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje,
że OD DNIA 01 WRZEŚNIA 2014 R. będą wydawane
i przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
(w poniedziałki od 08.00 do 16.00,
od wtorku do piątku od 08.00 do 14.00).

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2014/2015 złoży wniosek wraz z dokumentami:

•do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada,
•w okresie od 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia
31 grudnia.

Przypominamy, że wypłata ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH (dla dzieci, kontynuujących naukę
w szkołach ponadgimnazjalnych) za WRZESIEŃ BR. uzależniona będzie od przedłożenia zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzającego fakt kontynuowania nauki w kolejnym roku szkolnym 2014/2015 → zaświadczenia ze szkół honorowane będą tylko te, które zostaną wystawione z datą wrześniową.

ZAŚWIADCZENIA LUB OŚWIADCZENIA PRZEDKŁADAĆ NALEŻY DO 15.09.2014 R.

Więcej informacji dotyczących przyjmowania wniosków na nowy okres świadczeniowy 2014/2015 można znaleźć na stronie internetowej WWW.przemet.ops.org.pl w MENU GŁÓWNYM:

ŚWIADCZENIA, DRUKI, WYMAGANE DOKUMENTY → ŚWIADCZENIA RODZINNE

Informacji udzielamy również pod nr tel. (65) 549-71-66, wewnętrzny – 28.


Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Barbara Ścigała
Wnioski o ustalenie prawa do FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

2014-07-03

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje,
że OD DNIA 01 SIERPNIA 2014 R. będą wydawane
i przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do świadczeń
z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
(w poniedziałki od 08.00 do 16.00,
od wtorku do piątku od 08.00 do 14.00).

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2014/2015 złoży wniosek wraz z dokumentami:

•do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia
31 października,
•w okresie od 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń
z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata za miesiąc październik następuje do dnia
30 listopada.

Przypominamy, że wypłata funduszu alimentacyjnego (dla osób pełnoletnich) za wrzesień br. uzależniona będzie od przedłożenia zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzającego fakt kontynuowania nauki w kolejnym roku szkolnym 2014/2015 → zaświadczenia ze szkół honorowane będą tylko te, które zostaną wystawione z datą wrześniową.


Więcej informacji dotyczących przyjmowania wniosków na nowy okres świadczeniowy 2014/2015 można znaleźć na stronie internetowej www.przemet.ops.org.pl w MENU GŁÓWNYM:

ŚWIADCZENIA => DRUKI => WYMAGANE DOKUMENTY => FUNDUSZ ALIMENTACYJNY


Informacji udzielamy również pod nr tel. (65) 549-71-66, wewnętrzny – 28.


Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Barbara Ścigała
KARTA DUŻEJ RODZINY

2014-06-16

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych,
z co najmniej trójką dzieci. Karta Dużej Rodziny umożliwi korzystanie
z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej
na terenie całego kraju. Karta przyznawana jest niezależnie od dochodu rodziny.
Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka:
- rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio,
- dzieci do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do 25 r. ż.,
- osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia
o niepełnosprawności.
Liczba instytucji i firm, które zaoferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Wkrótce pełną listę będzie można znaleźć na stronie www.rodzina.gov.pl. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.
Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać od 16 czerwca br.
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie w pokoju nr. 14 w godzinach urzędowania Ośrodka:
- w poniedziałki od godziny 7:30– 17:00,
- od wtorku do piątku od godziny 7:30 – 15:00.
Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny należy okazać, oryginały
lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienia do przyznania Karty (nie dotyczy to osób, które korzystają ze świadczeń rodzinnych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie).
Przy składaniu wniosku należy okazać w szczególności:
1)w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
2)w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia
lub dokument potwierdzający tożsamość;
3)w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
4)w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
5)w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
6)w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
Należy jednak wskazać, że organ może domagać się okazania innych dokumentów lub ich odpisów, jeżeli będzie to niezbędne w celu ustalenia uprawnienia do korzystania z Karty Dużej Rodziny (np. w przypadku cudzoziemca).

Opracowano na podstawie informacji
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
na stronie www.mpips.gov.pl

Dołączone pliki:
1) wniosek o wydanie Karty Dużej RodzinyOgłoszenie - oferta pracy

2014-06-04

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie ogłasza nabór na stanowisko pomoc administracyjno-biurowa.
Więcej informacji w zakładce - Nabory na stanowiska.

   Zobacz także: Aktualności - archiwum (7-261 z 261)
      Świadczenia
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe           i dodatek energetyczny
      Druki
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe           i dodatek energetyczny
      Wymagane dokumenty
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe           i dodatek energetyczny
Get Adobe Flash player


 

 

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, tel./fax: (65)549-71-66

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji