Internetowy serwis informacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie

 2016-02-11

   
 
      Menu Główne
      Aktualności
      Niepotrzebne, dla innych
          niezbędne

      EFS
      Przemoc w rodzinie
      Świadczenia
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Prawo
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Polecane strony
      Przetargi
      Nabory na stanowiska
      Kontakt
Luty 2016



Licznik odwiedzin:

119736
  Aktualności

Rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie

2016-02-04 Dołączone pliki:
1) Wykaz zbiorów



Oferta pracy na stanowisko pomoc administracyjno-biurowa

2016-02-02

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby na stanowisko pomoc administracyjno-biurowa

Więcej informacji w załączniku.

Dołączone pliki:
1) oferta pracy
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie



Oferta pracy na stanowisko referent - umowa na zastępstwo

2016-01-15

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby na zastępstwo na stanowisko referent

Szczegółowe informacje w załączniku.

Dołączone pliki:
1) oferta pracy na zastępstwo
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie



Informacja dotycząca wprowadzenia od 01.01.2016 r. świadczenia rodzicielskiego

2015-12-30

Od 1 stycznia 2016 r. można nabyć prawo do nowego świadczenia rodzinnego
– tj. świadczenia rodzicielskiego.
Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko,
a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni, studenci, a także osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych (tj. umowa zlecenie, o dzieło), czy osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego.
Świadczenie rodzicielskie nie będzie uzależnione od kryterium dochodowego,
a przysługiwało będzie w wysokości 1000 zł miesięcznie przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka – a w przypadku wieloraczków odpowiednio dłużej.
Świadczenie to będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed
1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków) – o ile wniosek zostanie złożony w terminie do 31.03.2016 r.
W przypadku złożenia wniosku po tym terminie prawo do świadczenia rodzicielskiego ustalone będzie począwszy od miesiąca, w którym wniosek wpłynął.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego będzie można składać
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie od stycznia 2016 r.

Szczegółowych informacji udzielamy pod nr telefonu (65) 549-71-66 wew. 28.




Życzenia

2015-12-21




Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje, iż ustala dzień 24 grudnia 2015 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie

2015-12-09

Zarządzeniem nr 8/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie ustala się dzień 24 grudnia 2015 roku (czwartek) dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie w związku z dniem 26 grudnia 2015 r.- drugim dniem Świąt Bożego Narodzenia przypadającym w sobotę.

Dołączone pliki:
1) Zarządzenie




   Zobacz także: Aktualności - archiwum (7-278 z 278)
      Świadczenia
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe           i dodatek energetyczny
      Druki
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe           i dodatek energetyczny
      Wymagane dokumenty
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe           i dodatek energetyczny




Get Adobe Flash player










 

 

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, tel./fax: (65)549-71-66

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji