Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie

USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych

Data publikacji: 2021-02-04

Opracowano na podstawie: Dz.U.2019.2133 t.j., Dz.U.2021.11.
Tekst ujednolicony

Załączniki:

  1. USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (plik pdf 99KB)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych

Data publikacji: 2011-06-16

Opracowano na podstawie: Dz.U.2001.156.1817, Dz.U.2005.25.216, Dz.U.2005.131.1094, Dz.U.2006.84.587
Tekst ujednolicony

Załączniki:

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (plik pdf 64KB)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Data publikacji: 2021-06-04

Opracowano na podstawie: Dz.U.2021.716 t.j., Dz.U.2021.868.
Tekst ujednolicony

Załączniki:

  1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (plik pdf 939KB)

OBWIESZCZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r.

Data publikacji: 2021-05-01

Opracowano na podstawie: M.P. 2021.393.

Załączniki:

  1. OBWIESZCZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. (plik pdf 42KB)

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Data publikacji: 2021-03-11

Opracowano na podstawie: Dz.U.2020.1842 t.j., Dz.U.2020.374, Dz.U.2020.1639, Dz.U.2020.2112, Dz.U.2020.2123, Dz.U.2020.2157, Dz.U.2020.2255, Dz.U.2020.2275, Dz.U.2020.2320, Dz.U.2020.2327, Dz.U.2020.2338, Dz.U.2020.2361, Dz.U.2020.2401, Dz.U.2021.11, Dz.U.2021.159, Dz.U.2021.180.

Załączniki:

  1. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (plik pdf 1409KB)