Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Data publikacji: 2021-06-04

Opracowano na podstawie: Dz.U.2020.1427 t.j., Dz.U.2019.1798, Dz.U.2019.2070, Dz.U.2020.1492, Dz.U.2021.11, Dz.U.2021.41, Dz.U.2021.802.

Tekst ujednolicony

Załączniki:

 1. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (plik pdf 813KB)

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Data publikacji: 2021-06-04

Opracowano na podstawie: Dz.U.2021.423 t.j., Dz.U.2020.875, Dz.U.2021.432, Dz.U.2021.619.
Tekst ujednolicony

Załączniki:

 1. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (plik pdf 616KB)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Data publikacji: 2021-05-05

Opracowano na podstawie: Dz.U.2021.735 t.j.

Załączniki:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (plik pdf 380KB)

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Data publikacji: 2021-05-05

Opracowano na podstawie: Dz.U.2020.1398 t.j., Dz.U.2019.1590, Dz.U.2019.2020, Dz.U.2020.1492, Dz.U.2020.1493, Dz.U.2020.1578, Dz.U.2020.1875, Dz.U.2020.2112, Dz.U.2020.2345, Dz.U.2021.97, Dz.U.2021.159, Dz.U.2021.694.

Załączniki:

 1. USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (plik pdf 1313KB)

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Data publikacji: 2021-03-11

Opracowano na podstawie: Dz.U.2020.1842 t.j., Dz.U.2020.374, Dz.U.2020.1639, Dz.U.2020.2112, Dz.U.2020.2123, Dz.U.2020.2157, Dz.U.2020.2255, Dz.U.2020.2275, Dz.U.2020.2320, Dz.U.2020.2327, Dz.U.2020.2338, Dz.U.2020.2361, Dz.U.2020.2401, Dz.U.2021.11, Dz.U.2021.159, Dz.U.2021.180.

Załączniki:

 1. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (plik pdf 1409KB)

Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości

Data publikacji: 2021-03-03

Opracowanie na podstawie: Dz.U.2021.217 t.j., Dz.U.2020.2123.
Tekst ujednolicony

Załączniki:

 1. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (plik pdf 646KB)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Data publikacji: 2021-03-03

Opracowano na podstawie: Dz.U.2021.305 t.j.
Tekst ujednolicony

Załączniki:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (plik pdf 828KB)

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Data publikacji: 2021-01-01

Opracowano na podstawie: Dz.U.2019.2019 t.j., Dz.U.2020.1492, Dz.U.2020.2275.
Tekst ujednolicony

Załączniki:

 1. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (plik pdf 1263KB)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy

Data publikacji: 2020-12-01

Opracowano na podstawie: Dz.U.2020.1320 t.j., Dz.U.2018.2432.
Tekst ujednolicony

Załączniki:

 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (plik pdf 675KB)

Ustawa z dnia z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Data publikacji: 2020-09-07

Opracowano na podstawie: Dz.U.2020.1359
Tekst ujednolicony

Załączniki:

 1. Ustawa z dnia z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (plik pdf 282KB)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

Data publikacji: 2019-10-07

Opracowano na podstawie: Dz.U.2019.1781 t.j.
Tekst ujednolicony

Załączniki:

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (plik pdf 237KB)